Gmina Celestynów

Linia Komunikacyjna zwykła: Osieck – Ponurzyca – Celestynów – Otwock

z Podbiela przez Celestynów do Otwocka

oznaczenia km km F F S + S S
Osieck 0 0 9,05
Ponurzyca 5 5 7,15 9,15 15,05
Podbiel 2 7 5,15 6,35 7,20′ 9,25 15,10
Tabor 3 10 5,20 6,40′ 7,25 15,15
Regut 2 12 5,25 6,45 7,30′ <
Celestynów Oś. Zd. 2 14 5,30 6,50′ 7,35 15,20
Celestynów PKP 1 15 5,40 7,00 7,45 15,25
Celestynów Szkoła 1 16 7,02 7,40 14,35 15,30
Dąbrówka 3 19 7,05 7,48 14,40′ 15,35
Stara Wieś 2 21 7,07 7,50 14,45 15,40
Glina 2 23 7,10 7,53 14,50 15,45
Pogorzel 1 24 7,15 7,57 14,55 15,50
Sródborów 2 26 7,18 8,00
Otwock Poniatow. 2 28 7,22 8,05
Otwock Orla 2 30 7,30 8,12

z Otwocka do Celestynowa , Podbiela

oznaczenia km km + S S F F F
Otwock Orla 4 4 14,10′ 14,45
Otwock Androllego 1 5 14,12 14,47
Otwock  Poniatow. 1 6 14,14 14,50
Śródborów 2 8 14,17 14,53
Pogorzel 2 10 7,30 14,20′ 14,56
Glina 1 11 7,35 14,23 15,00
Stara Wieś 2 13 7,40 14,27 15,03
Dąbrówka 2 15 7,45 14,30′ 15,05
Celestynów Szkoła 3 18 7,50 14,35 15,08 15,30
Celestynów PKP 1 19 14,32 15,12 15,25 16,37
Celestynów Oś. Zd. 1 20 14,40′ 15,32 16,40
Regut 2 22 14,45 15,40 16,45
Tabor 3 25 14,50 15,45 16,50
Podbiel 2 27 7,30′ 14,55 15,50 16,55
Ponurzyca 2 29 7,20′ 15,00′ 16,00
Osieck 5 34 7,40′

Oznaczenia:

F –  kursuje od poniedziałku do piątku

S –  kursuje w dni nauki szkolnej

+ –  kursuje w niedziele i Święta

Linia Komunikacyjna  zwykła: Zabieżki – Celestynów – Zabieżki

przystanki/oznaczenia km km S S 5 S 1-4
Zabieżki I 0 0 7,10 15,03 15,58
Zabiezki II 1 1 7,12 15,01 15,56
Katy Szkoła 1 1 7,14 14,59 15,54
Kąty OSP 1 2 7,18 14,57 15,52
Chrząszczówka I 1 3 7,20 14,55 15,50
Chrząszczówka II 1 3 7,22 14,53 15,48
Chrosna 1 4 7,24 14,51 15,46
Człekówka 2 6 7,28 14,47 15,42
Regut 4 10 7,34 14,41 15,36
Celestynów Oś. Zd. 1 11 7,38 14,37 15,32
Celestynów Szkoła 1 12 7,45 14,35 15,30

Oznaczenia:

S – kursuje w dni nauki szkolnej

S 1-4 – kursuje od poniedziałku do czwartku w dni nauki szkolnej
S 5  – kursuje w piątki w dni nauki szkolnej

Linia komunikacyjna zwykła: Ponurzyca – Celestynów – Pogorzel

do Zezwolenia nr 1/2012 ważny do: 02.10.2012 do 01.10.2017

przystanki/oznaczenia km km F S S S S 1 -4 F F
Ponurzyca 0 0 8,10 15,05 16,00
Podbiel 2 2 5,15 8,05 15,10 15,50 16,55
Tabor 3 5 5,20 8,00 15,15 15,45 16,50
Regut 2 7 5,25 15,40 16,45
Celestynów PKP 3 10 5,40 15,25 15,25 16,35
Celestynów Szkoła 1 11 7,50 8,50 14,35 15,30 15,30
Dąbrówka 3

14

7,45 8,45 14,40 15,35
Stara Wieś 2 16 7,40 8,40 14,45 15,40
Glina 2 18 7,35 8,35 14,50 15,45
Pogorzel 1 19 7,30 8,30 14,55 15,50

Oznaczenia:

F- kursuje od poniedziałku do piątku

S –  kursuje w dni nauki szkolnej

S 1-4 kursuje w dniu nauki szkolnej od poniedziałku do czwartku

Linia Komunikacyjna zwykła: Wola Ducka – Celestynów – Wola Ducka

przystanki/oznaczenia km km S S 5 S 1-4
Wola Ducka 0 0 7,00 14,46 16,00
Ostrów 2 2 7,05 14,48 15,48
Ostrowik 1 3 7,07 14,50 15,42
Jatne 2 5 7,10 14,52 15,40
Dyzin 2 7 7,15 14,57 15,35
Celestynów Szkoła 3 10 7,25 14,35 15,30
Stara Wieś 4 14 7,35 14,40
Celestynów Szkoła 4 18 7,45

Oznaczenia:

S 1-4- kursuje od poniedziałku do czwartku w dni nauki szkolnej

S 5  – kursuje w piątki w dni nauki szkolnej

S – kursuje dni nauki szkolnej